Kartali Klára – Karma – Előző életek – Reinkarnáció

Martin apjának az autóbalesete.

tolokocsisMartin kardinális kérdése az apukájával volt kapcsolatos, aki egy tragikus autóbalesetben halt meg. Tolókocsijával szabályosan haladt az úton, de a fiatal nõ figyelmetlenül vezetett, vagy nem vette õt észre idõben, mindenesetre személykocsijával halálra gázolta õt.
Martint nagyon bántotta, hogy nem tudott tõle elköszönni, mert mire leért abba a vidéki kórházba, már késõ volt. Megkérdezte, hogy tudnék-e segíteni ebben, mert annyira bántja a dolog, hogy nem tud megnyugodni és ez a lelkének is, csak egyre rosszabb lesz.
– Meglátom, hogy mit tehetek. Mindenesetre megpróbálom felvenni az apukájával a kapcsolatot, feltéve, ha õ is akarja. ? mondtam és kezdtem ráállni a megfelelõ rezgésszintemre. Alig értem el a módosult tudatállapotomat, az apuka már ott is volt elõttem. (Mint késõbb kiderült, fiával ezt a találkozást tulajdonképpen õ akarta létrehozni, mert látta hogy mennyire szenved és üzenni akart neki, mindenképpen. Addig-addig ügyeskedett, amíg racionalista szemléletû fiát, sikerült végre rábírnia, hogy felkeressen engem. Nem volt egyszerû, ugyanis kezdõ lépésként fia feleségét küldte el hozzám, aki nyitott a spirituális dolgokra, és az õ otthoni elbeszélése keltette fel Martinban a kíváncsiságot a velem való találkozásra. Feleségétõl megerõsítést kapott a hitelesség vonatkozásában és így a telefont is könnyebb volt már felemelnie.)

– De jó így a vasrácsok nélkül, kényelmesen üldögélni egy fotelben. ? mondta az apuka, amikor odaült közénk. Kinyújtózkodhatok végre és a karmámnak is eleget tettem.

Nem értettem, hogy mirõl beszél, ezért arra kértem, hogy pontosítson. Mit jelent az, hogy vasrácsok nélkül, illetve, hogy a karmájának is eleget tett?

– A vasrácsok a tolókocsira értendõk, hogy már nem kell benne ülnöm lebénultan, és már nem akadályoz abban, hogy kedvemre kinyújtózkodhassam. És ezt tudatni akarom a fiammal is, hogy sokkal jobb lett a helyzetem, jobban érzem magam a bõrömbe, ahogy ezt földi nyelven mondják. A másik kijelentésem, hogy a karmámnak is eleget tettem, azt jelenti, hogy a balesetem nem volt véletlen. Nem volt véletlen, hogy éppen az a fiatal nõ ütött el engem, ott és akkor. Nekem azzal a nõvel ott, és olyan helyzetben kellett találkoznom. Elõzõ életünk történéseinek a végére, azzal a karambollal tettünk pontot. És ez azt jelenti, hogy ez a nõ, a következõ létemben már nem fog felbukkanni. Ezt akartam elmondani a fiamnak és ezek után remélem, hogy a lelke is meg fog nyugodni miattam. ? Hogy nem sikerült egymástól elköszönni, most ezt is tudjuk pótolni. ? ezzel odalépett fiához és kezet fogott vele. Martin érezte a melegséget tenyerében és ettõl nagyon meg is könnyebbült.
– A földi maradványaim miatt, pedig ne furdaljon a lelkiismeret, hogy nem oda lett elhelyezve, ahogy még életemben megbeszéltük. Innen nézve, ennek már nincs nagy jelentõsége. Került, ahová került, az a lényeg hogy a szertartásról intézkedtetek, és ezt megköszönöm. Ez így jó. ? mondta még búcsúzóul.

Éreztem az energia áramlásokból, hogy mindketten nagyon megnyugodtak és ezt Martin meg is erõsítette. Apukája, mielõtt elment, még odafordult hozzám. Hálás volt és megköszönte, hogy üzenetét ilyen lelkiismeretesen és hitelesen közvetítettem. ( a médiumi közvetítés alkalmával sok esetben a mondatok nem egybe függõek, így le kell õket fordítani úgy, hogy érthetõbbek legyenek. Erre utalt, amikor a hiteles és lelkiismeretes közvetítésre kitért.)

Jó pár másodperc után, Martin végre, képes volt megszólalni.
– Tudja Klári, azon gondolkozom, hogy maga nem is ismerte az apámat és teljes egészében visszaadta a szavait, mondatait, a gesztusait, sõt még az arc mimikáját is, ami egészen különleges volt nála. Az apám nagyon magas pozíciót töltött be életében és most, amikor beszélt vele, megláttam a maga arckifejezésében is, azt a tiszteletet, és azt a csodálatot, ahogyan a nõk egyébként beszélni szoktak hozzá. Nagyon hiteles volt, köszönöm szépen.

elvalaszto_vonal2