Kartali Klára – Karma – Előző életek – Reinkarnáció

A vérbosszú

indianOrvosi rendelõbe kellett bemennem egy rutinvizsgálatra. Mivel nem volt elõre lefoglalt idõpontom, végig kellett várnom a hosszú sort. Hét óra hosszán keresztül üldögéltem türelmesen és közben szemléltem az eseményeket. Jöttek, mentek az emberek, de legtöbbjük majdnem ugyanannyi idõt eltöltött a váróteremben, mint én, annak ellenére, hogy elõre be voltak jelentkezve. Akaratlanul is végighallgattam a legkülönfélébb történeteiket, orvosokról, szomszédokról, rokoni kapcsolatokról stb. Az idõt múlatni kellett és ez énrám ugyanúgy vonatkozott, mint õrájuk. Részemrõl, nem vagyok híve a fölösleges beszélgetéseknek, ha nincs mondanivalóm, inkább hallgatok és gondolkozom. Most is erre próbáltam ráállítani magam. Lementem a megfelelõ rezgésszintemre és elkezdtem nézegetni a jelenlévõket más szemszögbõl, más síkon, más dimenzióban.

A leghangosabban beszélgetõ nõnek, a lelki problémái hozták elõ fizikai betegségét és szerencsés, hogy közvetlen kapcsolatot tud kialakítani az emberekkel, mert verbális megnyilvánulása sokat javít helyzetén. Nem véletlen, hogy a tüdejével van probléma. Kibeszéli magából a baját, és azt is láttam, hogy betegsége szinten tartható és nem fog rosszabbodni az állapota.

Fiatal fiú állt mellettem és toporgott izgatottan, hogy le ne késse a vonatát, mert vissza kell érnie idõben a munkahelyére. Nem akarja kirúgatni magát, és különben is csak a levél miatt jött, amit kiküldtek neki, hogy meg kell ismételni a röntgenfelvételt. Végignéztem a testét és azt láttam, hogy a csakráit be kellene szabályozni, és az immunrendszere is le van gyengülve. Viszont a tüdején nem láttam semmiféle elváltozást, amit az idõközben elkészült vizsgálati eredmény meg is erõsített. Örült a jó hírnek és megkönnyebbülten sóhajtott fel, hogy még a vonatát is sikerül elérnie.

A váróterembe ekkor, egy asszonyt vezetett be a férje, akinek olyan lassú volt a járása, hogy menni is alig bírt.
Nagyon rossz érzés fogott el, amikor megláttam õt. Akkor szoktam ilyet érezni, amikor már nincs remény. Csak néztem magam elé, mert nem akartam, hogy észrevegyék a döbbenetemet. Azt láttam egy másik síkon, hogy a nõ körül három férfi van, és folyamatosan ütlegelik õt, közben szorongatják a torkát is. Nem csoda, hogy alig bír menni, és a levegõt is csak nehezen tudja szedni.
Nem messze ültek le tõlem, így a beszélgetésüket, akaratlanul is hallgattam. Kiderült, hogy már nagyon régen, évek óta tart a nõnél ez az állapot, de az utóbbi idõben már egyre rosszabb lett a helyzete. Ebbõl kifolyólag, a férjének most végre, sikerült õt rábeszélnie, hogy forduljon orvoshoz. Csak lehet, hogy már késõ, jegyezte meg dorgálva a férfi.

Mi történik itt? Néztem a másik dimenziót és nem értettem, hogy ez a három ember miért kínozza ezt a szerencsétlen nõt?
Arckifejezésén látszott a szenvedés, nyúzottá tette cserzett, kreol bõrét, ami fiatal korában nagyon szép lehetett. Most úgy nézett ki, férfias vonásaival, mint egy indián asszony, akit az élet keményen megviselt.

Ahogy feltettem a kérdéseimet magamban, már pörgött is az idõkerék, visszafelé a múltba.
Indiánok csatáját láttam magam elõtt, a harcosokat rikító harci színek díszítették.
Az asszony akkor, törzsfõnökként, a gyõztes csapat élén állt. Három skalpot lebegtetett, diadalmasan, magasra felemelve a többiek elõtt, mutatva nekik, hogy mégis sikerült és õ lett a gyõztes! Ez a három zsákmány volt számára a legfontosabb az egész csatában, hiszen ezeket volt a legnehezebb megszerezni. Tulajdonosai nem voltak akármilyen harcosok, õk is fõnökök voltak és vadul küzdöttek egymással az élethalál harcukban.

Hát ezért van itt ez a három valaki az asszony körül! Vendettát követelnek és nem is nyugszanak addig, amíg el nem veszik az életét. Nagyon sok léten keresztül követték már õt, és csak most sikerült végre, ennyire közel férkõzni hozzá.

Tudnék én segíteni ennek a szegény, beteg nõnek? Ahogy feltettem a kérdést gondolatban, már jött is rá a válasz. Ahhoz, hogy segíteni tudj, oda kellene menned hozzá, hogy feltárd a képességeidet. El kellene mondanod neki ezt a históriát és azt is, hogy a te közvetítéseddel – mivel csak te látod ezt a három embert – rendezni tudnák egymással a karmájukat. De ez az egész azért kivitelezhetetlen, mert kapásból visszautasítaná az ilyen jellegû közeledésedet. A spirituális kezelésre pedig õ, így felkészületlenül, egyszerûen alkalmatlan. Beteljesedik a sorsa, mûködésbe lép a bumeráng effektus, nem tudsz ellene mit tenni. Ok-okozati törvényszerûség.

Közben behívta õket az orvos és elég sokáig bent is voltak. Kifelé jövet meghallottam ismét a férj dorgálását. – Ugye megmondtam, hogy elõbb kellett volna eljönnöd ide! Most már szaladhatunk azonnal a kórházba, mert a doktornõ már semmit nem tehet!

elvalaszto_vonal2