Kartali Klára – Karma – Előző életek – Reinkarnáció

rein_st

Filozófia

A reinkarnáció teljes fejlõdési folyamatunkban, csupán kis részlet. Más, nem anyagi dimenziókban, más, ugyanilyen fontos létezésmódok fordulnak elõ. A személyiséget a tevékenység, és a cselekedetek formálják. Éltünk-e már korábban és fogunk-e élni halálunk után? Ez a kérdés szinte mindenkit foglalkoztat.
És ha befejeztük a földi életünket, fogunk-e reinkarnálódni, vagy létezünk-e tovább más valóságrendszerekben? A reinkarnáció tény, csak más idõösszefüggésben kell kezelni, összehangolva az elméletet a “szimultán” idõ fogalmával.
A Földön nagy az átmenõ “utasforgalom”. Minden életünkben megtapasztalunk különféle körülményeket, élethelyzeteket. A feladatok, kihívások, saját életformánkra vannak szabva, hogy személyiségünket és képességeinket fejlesszék.
A Világegyetem szigorú ok-okozati elven mûködik, un. bumeráng-effektusként. Ha jót teszel valakivel, az éppen úgy “visszaüt”, mint a rossz. Mindenképpen visszakapod. Ha nem most, akkor a következõ létedben. (Sokan azért reinkarnálódnak, mert valakivel, vagy valamivel lerendezni valójuk van.) A harmónia, energia-egyensúly, nagyon fontos! (Yin-Yang) A lerendezetlen élethelyzeteknek óriási negatív visszarezgéseik lehetnek, egy másik síkon, egy másik létben! Éppen ezért nem értjük sokszor az életvitelünkben jelentkezõ, néha furcsa problémákat.
Egyeseknek a Föld csak egy állomás, mert éppen itt vesznek fel “üzemanyagot” a továbbhaladásukhoz, míg másokat, csak a bolygó feltûnõen szép kéksége vonz ide, hogy belepillantsanak az életébe.
Ez a pillanat lehet hosszú is, és rövid is.

Egy gyermek halála mély döbbenetet vált ki mindenkibõl, mert itt a Földön nem ez a természetesség sorrendje. Itteni gondolkodásunkkal nem fogjuk fel, hogy az adott tragédia, éppen az õ érdekében történt. Küldetésének ott és éppen akkor kellett véget érnie, illetve félbeszakadnia, mert ha tovább marad, számára az csak szenvedéssel járt volna. (A megállapítást számos elemzésem alátámasztja.) Még éppen idõben utána tudtak nyúlni “odafentrõl”, mert finom rezgéseikkel, már jó elõre, idõben észlelni tudták azt a rendellenességet – pl. egy hirtelen elcsúszott idõzónát – ami miatt a küldetést vállaló nem lesz képes pozitív rezgéseken végigcsinálni a vállalt feladatát. (Meg kell várnia a következõ koincidenciát, mert az idõsíkok egybeesésének fontos szerepe van egy adott, fizikai zónában.) Sokszor ez az oka, egy hirtelen bekövetkezett tragédiának, gyilkosságnak, öngyilkosságnak, karambolnak stb.

A miért és a hogyan lesz tovább, kérdésekkel hozzám fordulók, adott élethelyzetükben, sokkal pozitívabban tudják feldolgozni lelki traumáikat, mert átfogóbban, más rávilágításból is képet kapnak a részleteket illetõen.

elvalaszto_vonal2

A vérbosszú

indianOrvosi rendelõbe kellett bemennem egy rutinvizsgálatra. Mivel nem volt elõre lefoglalt idõpontom, végig kellett várnom a hosszú sort. Hét óra hosszán keresztül üldögéltem türelmesen és közben szemléltem az eseményeket. Jöttek, mentek az emberek, de legtöbbjük majdnem ugyanannyi idõt eltöltött a váróteremben, mint én, annak ellenére, hogy elõre be voltak jelentkezve. Akaratlanul is végighallgattam a legkülönfélébb történeteiket, orvosokról, szomszédokról, rokoni kapcsolatokról stb. Az idõt múlatni kellett és ez énrám ugyanúgy vonatkozott, mint õrájuk. Részemrõl, nem vagyok híve a fölösleges beszélgetéseknek, ha nincs mondanivalóm, inkább hallgatok és gondolkozom. Most is erre próbáltam ráállítani magam. Lementem a megfelelõ rezgésszintemre és elkezdtem nézegetni a jelenlévõket más szemszögbõl, más síkon, más dimenzióban.

tovabb-nyil50

 

elvalaszto_vonal2

Ferenc kapcsolata fiával

fiuFerenc már régóta keresi a választ arra, hogy miért nem tud kijönni a fiával sehogyan sem.
– Hiába próbálom õt nevelgetni szép szóval, próbálok a lelkére beszélni, vagy ha elfogy már végképp a türelmem más módszert választok, de durva soha nem voltam hozzá. Próbálok a lelkére beszélni sok esetben, de nem megyek vele semmire. Falra hányt borsó az igyekezetem.
Azonnal megjelent elõttem a két hullámhossz és azt is láttam, hogy óriási a különbség a két hullám között.
Elkezdtem keresni az okot, de mivel a jelenben nem találtam rá magyarázatot, kezdtem visszafelé pörgetni a múltban, elõzõ életekben. Eltelt pár másodperc, mire megláttam, amit kerestem. Hatalmas földbirtok tárult elém, amin egy grófi kastély állt és megláttam a grófot is Ferenc személyében.

tovabb-nyil50

 

 

elvalaszto_vonal2