Kartali Klára – Karma – Előző életek – Reinkarnáció

medium_sz

A Fénygyógyító

u2Cvr76vOrszághatárunk túloldaláról jött el hozzám egy kórházi fõorvos,Olivér. Nagyon szereti a munkáját, toppon van és meggyõzõdése, hogy õ erre a pályára született, de mégis úgy érzi, hogy hiányzik valami, amivel megkoronázhatná a szakmáját. Onkológus és az életét a betegeinek szenteli. Szinte megállás nélkül dolgozik, de mégsem tud szabadulni ettől a hiányérzettõl.
Mi lehet ennek az oka? Mit kell még kihoznia magából, mi lehet az a plusz?tovabb-nyil50

 

elvalaszto_vonal2

Lélektársak

Fia irányította hozzám Máriát. Többször is felhívott, míg végre sikerült a találkozásunk.livia
Ahogy helyet foglalt, azonnal éreztem, hogy van vele valaki. Beszélgettünk és elmondta, hogy amikor meglátott a tévében, minden porcikájával érezte, hogy találkoznia kell velem.
Elmesélte, hogy életében már nagyon sokat szenvedett. Nagyon-nagyon sok rossz dolgon ment keresztül és õ most már úgy érzi, hogy elég volt, elfáradt és szeretne elmenni errõl a Földrõl.
Meg tudnám-e nézni, hogy van-e még valamilyen feladata, karmikus lerendezni valója valamivel vagy valakivel?
tovabb-nyil50

 

elvalaszto_vonal2

Martin apjának az autóbalesete.

 

tolokocsisMartin kardinális kérdése az apukájával volt kapcsolatos, aki egy tragikus autóbalesetben halt meg. Tolókocsijával szabályosan haladt az úton, de a fiatal nõ figyelmetlenül vezetett, vagy nem vette õt észre idõben, mindenesetre személykocsijával halálra gázolta õt.
Martint nagyon bántotta, hogy nem tudott tõle elköszönni, mert mire leért abba a vidéki kórházba, már késõ volt. Megkérdezte, hogy tudnék-e segíteni ebben, mert annyira bántja a dolog, hogy nem tud megnyugodni és ez a lelkének is, csak egyre rosszabb lesz.
tovabb-nyil50

 

 

elvalaszto_vonal2

Lívia kisérõje – egy szerzetes

arcLívia azzal keresett meg engem, hogy kb. hat éve mellé szegõdött egy hosszú, fekete ruhás alak. Nem tudja, hogy miért, ki ez az illetõ és hogy mit akar tõle? Meg tudnám-e nézni közelebbrõl is ezt a helyzetet, egyáltalán mit takar ez a jelenség? Megláttam magam elõtt a szerzetest, leírtam, hogy néz ki és a lány azonnal rá is ismert.
Megkérdeztem, hogy zaklatja-e õt, vagy csak hûségesen kísérgeti? – Legelsõ alkalommal, éjszaka, amikor megjelent az ágyam fölött, nagyon dühös volt és teljesen olyannak látszott, mintha felelõsségre akarna vonni valami miatt. Valahogy úgy éreztette velem, mintha én tehetnék valamirõl, mintha én akadályoznám õt valamilyen cselekedetében és ehhez nekem nincs jogom, hiszen hol vagyok én az õ hatalmához képest?

tovabb-nyil50

elvalaszto_vonal2